cncm i-745

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

De markt van de probiotica is de laatste jaren erg groot geworden. Verschillende probiotica hebben vaak zeer uiteenlopende samenstellingen wat het moeilijk maakt om ze uit elkaar te houden. Het bestanddeel van Enterol® is de levende gist Saccharomyces boulardii CNCM I-745.

Om de betekenis CNCM I-745 uit te leggen is het belangrijk om te weten dat, zoals elk ander micro-organisme, de gist geregistreerd moet worden alvorens er een patent kan verkregen worden. Saccharomyces boulardii is door Biocodex in Frankrijk gedeponeerd bij het Pasteur-instituut (Collection Nationale de Culture de Microorganismes) en de CNCM I-745 vermelding werd verkregen in maart 1988.

CNCM I-745 is een unieke referentie die exclusief toebehoort aan Enterol® van Biocodex. De gist is niet toegankelijk voor anderen zonder de expliciete toelating van Biocodex. Dat betekent dat geen enkel ander bedrijf toegang heeft tot de exacte samenstelling van Enterol®. Op deze manier kan verwarring vermeden worden met andere producten die ook Saccharomyces boulardii bevatten.