Probioticum en antibioticum… Deze termen worden vaak gebruikt maar wat betekenen ze nu eigenlijk?

Een probioticum
: Een levend micro-organisme dat bij toediening in voldoende hoeveelheid een gunstig effect heeft op de gezondheid van de patient die het probioticum inneemt.
Enterol®, met als actief bestanddeel de gist Saccharomyces boulardii, is een probioticum.

Een antibioticum: Een product dat bacteriën doodt of de groei ervan vertraagt. Er bestaan verschillende soorten antibiotica die tegen verschillende soorten bacteriën werken die diverse aandoeningen veroorzaken. Een arts kiest aan de hand van de klachten het juiste antibioticum.